Økonomi / Driftsudgifter
Kontingent og driftsudgifter pr. måned

Kontingent pr. måned
El, vand og varme: 150 kr.
Husforsikring: 46 kr.
Rengøring hver 14. dag: 38 kr.
Tilsyn med ejendommen (Rinaldo): 77 kr.
Hensættelse til vedligeholdelse: 265 kr.
Diverse: 24 kr.

I ALT: 600 kr.

Disse udgifter er beregnet med udgangspunkt i udgifterne ved at have et dansk sommerhus. I udgangspunktet betales el, vand og varme med et fast månedligt bidrag, idet vi forventer, at sæsonbetingede forskelle i forbrug vil fordele sig ligeligt mellem delejerne. Husforsikringen er sat relativt højt for at sikre delejerne endnu mere, end man formentlig ville forsikre sig i Danmark.

I Italien betales der p.t. kun en mindre ejendomsskat til kommunen, men ikke til staten. 
Kontingent
 
Hver delejer betaler et årligt kontingent på 7.200 kr., der dækker samtlige udgifter i Italien.
Karsten Dam