Økonomi / Husorden
Husorden for brug af huset i Pacentro

Vedtægtsbaserede bestemmelser

Såvel medlemmer som ikke-medlemmer af foreningen Casa della poesia (Pacentro) skal overholde de forskrifter for brug af huset, som er foreskrevet i foreningens vedtægter. Specielt henvises til:

at ”Det er ethvert medlems pligt at sørge for, at der tages fornødent hensyn til såvel huset som naboerne, hvad enten det er medlem selv eller anden person, der gennem lån, leje, bytte eller lignende udøver brugsretten. Medlemmet er over for foreningen erstatningspligtig for skader, der forvoldes på bygning, inventar eller fællesfaciliteter.”
at ”det ikke er tilladt at medbringe nogen form for husdyr i huset”
at ”det er forbudt at ryge indendørs i huset”
at ”der ikke må foretages bygnings- eller indretningsmæssige forandringer af huset”

Brugstiden

Brugstiden løber fra lørdag klokken 16.00 til lørdag klokken 10.00.
Inden sin ankomst og inden sin afrejse meddeler brugeren dette til Rinaldo  +39 3289769625 m.h.b. på aftale om rengøring o.a.
Huset stilles til disposition i møbleret stand med service, linned og andet udstyr i henhold til inventarfortegnelse og det budget for rengøring m.m., som er vedtaget af generalforsamlingen.

Rengøring

Ved brugsperiodens udløb skal huset afleveres i ryddet og ordentlig stand, så det kan blive rengjort ved en almindelig rengøring af 2 timers varighed hver uge.
Ønsker et medlem yderligere rengøring inden sin ankomst oplyses dette til Rinaldo.
Har brugeren benyttet ovnen eller snavset f.eks. køleskab eller skabe til, påhviler det brugeren at rengøre dette inden afrejsen.
En gang om året kan det forventes, at der bliver foretaget en hovedrengøring af 16 timers varighed. Ved hovedrengøringen bliver der bl.a. pudset vinduer, afrimet køleskab, renset emhætte, ovn og køkkenskabe indvendig osv.. 

Vasketøj og opvask

Brugt sengelinned, håndklæder og viskestykker skal løbende vaskes af brugeren. Ved afrejse skal det sidst brugte linned lægges ved vaskemaskinen.
Ved afrejse må der normalt kun efterlades 4 sæt sengelinned, 4 håndklæder og 4 viskestykker, som lægges ved vaskemaskinen. Hvis der efterlades mere aftales dette med Rinaldo.
Al opvask skal være fjernet og stillet i opvaskemaskinen, der tændes inden afrejsen.
Hvis brugeren ikke når at tømme opvaskemaskinen inden afrejsen, skal dette oplyses til Rinaldo, så han kan åbne opvaskemaskinen.

Genafskaffelse af dagligvarer

Ved ankomsten kan man forvente, at der er toiletpapir, køkkenrulle, salt og sukker, opvaskemiddel osv. til de første dages forbrug.
Inden afrejsen påhviler det brugeren at sikre, at den næste bruger har sådanne fornødenheder, idet man genanskaffer det, man selv har brugt.

Fejl og mangler

Det påhviler brugeren, at han enten selv udbedrer eventuelle skader, der konstateres under opholdet, eller skaffer håndværkere og andre specialister til at udbedre disse.
Udover at sikre, at skaden udbedres, påhviler det brugeren at oplyse Rinaldo og den næste bruger på listen om skaden.
Husorden
 
Husordenen er vedtaget på foreningens årlige generalforsamling.
Der tilstræbes enstemmighed - eller i hvert fald stor opbakning - i dette som i andre spørgsmål.
Karsten Dam