Økonomi
 
Pris for én andel med fire ugers årlig brugsret: 275.000 kr. Der er tale om et éngangsbeløb, og der er ikke yderlige købsomkostninger.
 
Dertil kommer et årligt kontingent på 7.200 kr. Kontingentet dækker samtlige udgifter til el, gas, varme, rengøring, håndværkerudgifter, skatter og afgifter, revisor, tilsyn med ejendommen mm.
 
Nærmere detaljer kan ses på de efterfølgende sider.
Foreningen 1.7.2021
 
Der er 13 andele som alle p.t. er solgt.
Karsten Dam