Økonomi / Køb og salg af en andel
Pris og omkostninger ved køb og salg

Ejerskabet er dokumenteret ved et tinglyst skøde og et medlemsbevis til Casa della poesia.

Salgsprisen på forsiden af Casa della poesias hjemmeside omfatter:

Køb af skøde til lejligheden
Køb af medlemsbevis til ejerforeningen Casa della poesia. Medlemsbeviset dækker tilbagebetaling af mit udlæg ved ombygningen samt indkøb af køkken, hårde hvidevarer, møbler osv.
Skat til den italienske stat.
Udgifter til notar

Ved fremtidigt salg må der påregnes følgende udgifter:

Den italienske stat pålægger køberen skat af handelssummen, ligesom notaren kræver et honorar.
Hvis skødet handles med fortjeneste mindre end fem år efter erhvervelsen, skal sælger betale en skat på 25 % af fortjenesten.
Handelen med medlemsbeviser til den danskbaserede ejerforening Casa della poesia, der giver brugsretten til brug af hårde hvidevarer, inventar osv., er ikke pålagt nogen skat i Italien.
Eventuel fortjeneste ved salg af medlemsbeviset skal derimod formentlig beskattes i Danmark.
Lejlighedens økonomi

Lejligheden er gældfri, og den tilkøbte cantina er betalt. Da ejendommen endvidere er blevet totalrenoveret med helt nye installationer, må det forventes, at det varer nogle år, førend der kommer større udgifter til store vedligeholdelsesopgaver. 
 
 
Karsten Dam