Brugsretten fordeles sådan, at hver delejer har én eller to uger i sommerhalvåret (april-september) og én eller to uger i vinterhalvåret (oktober-marts). Fordelingen af ugerne forskydes sådan, at:

Hver delejer har nye tidspunkter hvert år, så alle på et eller andet tidspunkt får de bedste tidspunkter.

Fordelingen forskyder sig i ryk på seks uger, så man hurtigt kommer igennem de forskellige perioder.

Der er udarbejdet en årsplan, som foreløbig går frem til 2017. Derved er det muligt at planlægge flere år ud i fremtiden.

Samtidig er det muligt at bytte indbyrdes via kalenderen for husets anvendelse. Af den fremgår det, om delejeren faktisk påtænker at benytte huset i den periode, delejeren er berettiget dertil.

Kalenderen fordeler mellem andele med bogstaverne A-K, idet hvert bogstav dækker 2 x 2 uger om året. I de tilfælde, hvor to ejere har hver 2 uger om året, vil bogstavet svarende til andelen være forsynet med et ettal eller et total for at at angive, om man har brugsret til den første eller den sidste del af den periode, bogstavet refererer til.
Karsten Dam