Økonomi / Ejendomsformen
Ejendomsformen

Enhver delejer har et skøde på ejerskab af 1/13 af lejligheden i Via Madonna di Loretto som dokumentation for, at delejeren har købt denne del af lejligheden. Dette skøde udstedes af en notar i Abruzzo. Købet kan foretages fra Danmark.
Samtidig med købet af en del af lejligheden, har den nye delejer en ret og en pligt til at købe et medlemsbevis til ejerforeningen Casa della poesia. Betalingen for medlemsbeviset gør medlemmet til medejer af lejlighedens køkkenelementer, hårde hvidevarer og møbler,  ligesom medlemmet herved er med til at dække udgifterne ved ombygning. Medlemsbeviset handles direkte mellem det gamle og det nye medlem.
Skødet og medlemsbeviset giver tilsammen en ret til at benytte lejligheden med inventar og møbler 4 uger om året efter en rullende plan (jf. Casa della poesias vedtægter).
Hver delejer får et tinglyst skøde og et medlemsbevis til Casa della poesia.
Karsten Dam